برچسب » سهمیه

دادگر:تحریم‌ها نبود، بیش از ۶ سهمیه می‌گرفتیم