برچسب » حرم

نصب حفاظی با ۳۶ متر طول، پیرامون باب‌القبله حرم حضرت عباس (ع)