برچسب » حائری

جامعیت آقای خامنه‌ای در هیچ یک از علمای اسلام نیست